Features

Pagmano, Pagsabi ng 'Po' at 'Opo'

Oct 03, 2016

Pagmano, Pagsabi ng "Po" at "Opo" 
Ilan lamang ito sa maraming paraan para maipakita natin ang ating paggalang at pagmamahal sa mga nakatatanda sa atin. 
Ngayong ipinagdiriwang ang Elderly Filipino Week ay ipinapaalala sa ating mahalin at galangin ang mga...

Continue Reading

PWD's limitless vigor for development

Sep 04, 2019

Anyone can notice the beauty of her gleaming smile because it shows her endless passion to help. It is also very evident in her that having a disability is not an excuse not to yearn for the community’s development.  

Regina...

Continue Reading