Features

Pagmano, Pagsabi ng 'Po' at 'Opo'

Oct 03, 2016

Pagmano, Pagsabi ng "Po" at "Opo" 
Ilan lamang ito sa maraming paraan para maipakita natin ang ating paggalang at pagmamahal sa mga nakatatanda sa atin. 
Ngayong ipinagdiriwang ang Elderly Filipino Week ay ipinapaalala sa ating mahalin at galangin ang mga...

Continue Reading