Features

Sa KC-NCDDP, puwede kang maging bayani!

Ngayong Araw ng mga Bayani, muli nating sariwain ang kanilang kadakilaan at ang natatanging kabayanihang kanilang iniwan.

Panahon ng modernisasyon, sino at saan pa natin maaaring matagpuan ang mga bagong bayani?

Matutunghayan sa larawan ang simple ngunit natatanging gawa ng dalawang boluntaryo ng KC-NCDDP. Isang patunay na kahit mga ordinaryong tao ay maaaring makagawa ng isang kabayanihan sa ngalan ng kaunlaran.

Sa KC-NCDDP, puwede kang maging bayani!